ဝန်ဆောင်မှုများ

     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ လာရောက်ကြသူများအတွက် အလွယ်တကူစုံစမ်းသိရှိ နိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် စုံစမ်းရန်ဌာန (INFORMATION CENTER) ထားရှိခြင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ လမ်းညွှန်မြေပုံထားရှိခြင်း၊
     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှု၊ တရားမဆိုင်ရာအမှုများ တင်သွင်းလိုသူများအတွက် အမှုလက်ခံဌာန ( INTAKE COUNTER )ထားရှိခြင်း၊
     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင် တရားရုံးရငွေများ လက်ခံရန်နှင့် လျှောက်လွှာများ လက်ခံရန်အတွက် ကောင်တာထားရှိခြင်း၊
     တရားရုံးသတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် ပုသိမ်မြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းကြီးလမ်းနှင့် ကုန်သည် လမ်းကြားတွင်တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ 47 မိနစ်၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု 94 ဒီဂရီ 73 မိနစ် တွင်တည်ရှိပါသည်။