တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  မင်းကြီးလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းကြား 

  အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့ ။

 • ဖျာပုံခရိုင်တရားရုံး

  ဒုတိယလမ်းနှင့်မာလာမြိုင်လမ်းထောင့်၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့။

 • မအူပင်ခရိုင်တရားရုံး

  မင်းလမ်း၊

  (၁) ရပ်ကွက်၊

  မအူပင်မြို့။

 • ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံး

  မဟာစေတီလမ်း၊

  အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊

  ပုသိမ်မြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ