တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးမျိုးညွန့်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦး၀င်းမြင့်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဟန်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်မိုးမိုးအေး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးကျော်စွာငြိမ်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးကျော်စွာငြိမ်း

Read More

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ