တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးဝင်းမြင့်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဟန်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်မိုးမိုးအေး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးဝင်းမြိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးဝင်းမြိုင်

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

Read More

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ