သတင်းများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်အတွင်း ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ အတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် တရားရုံးများတွင် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနားဆောင်ရွက်
Post Image

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်အတွင်း ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ အတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် တရားရုံးများသို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်က ၁၅-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပန်းတနော်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်တရားရုံး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်တရားရုံး များသို့လည်းကောင်း၊ ၁၆-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ်တရားရုံးများသို့လည်းကောင်း၊ ၁၈-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျုံပျော်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ရေကြည်မြို့နယ်တရားရုံးများသို့လည်းကောင်း၊ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် သာပေါင်းမြို့နယ်တရားရုံးသို့လည်းကောင်း၊ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဝါးခယ်မမြို့နယ်တရားရုံး၊ အိမ်မဲမြို့နယ်တရားရုံးသို့လည်းကောင်း  အသီးသီးသွားရောက်၍ မိတ်ဖက်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ